fbpx

Zvanična pravila “Super Vero – Plovimo zajedno već 20 godina“ konkursa

1.ORGANIZATOR konkursa “Super Vero – Plovimo zajedno već 20 godina“ (u daljem tekstu “Konkurs“) je VEROPOULOS d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, u ulici Milutina Milankovića 86a, Novi Beograd, matični broj 17330012, koji sprovodi konkurs na osnovu ovih zvaničnih pravila (u daljem tekstu „Pravila“).

Nagrade za pobednike na konkursu isporučuje firma VEROPOULOS d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 86a, Novi Beograd.

Organizator zadržava pravo da izmeni ili dopuni ova Pravila u bilo kom trenutku i da ta Pravila objavi javno na zvaničnoj Instagram stranici:

– Super Vero – https://www.instagram.com/superveroserbia/

i  na sajtu www.supervero.rs

2.TERITORIJA NA KOJOJ SE ORGANIZUJE KONKURS I TRAJANJE

Konkurs se organizuje u periodu od 1.6.2022. godine do 30.6.2022. godine isključivo na teritoriji Srbije, dok će informacije vezane za konkurs biti plasirane na Instagram nalogu Super Vero Srbija (https://www.instagram.com/superveroserbia/), kao i na zvaničnom sajtu www.supervero.rs

3.PRAVILA UČESTVOVANJA I MEHANIZAM KONKURSA

Pravo na učešće imaju samo fizička lica, građani Srbije, sa prebivalištem ili boravištem u Srbiji i koji imaju 18 ili više godina na dan početka konkursa.

Zaposleni kod Organizatora, VEROPOULOS d.o.o. Beograd, kao i lica koja direktno ili indirektno učestvuju u organizaciji ili sprovođenju ovog konkursa, kao i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća u konkursu.

Učešćem u konkursu učesnici su razumeli i neopozivo se slažu i prihvataju ova Pravila.

Da bi učestvovali u konkursu, potrebno je da učesnici:

  1. Zaprate @superveroserbia Instagram profil i stave #otplovimozajedno #20godinasupervera
  2. Fotografišu se u bilo kom Super Vero objektu na foto-pozadini inspirisanoj Grčkom ili plovidbom i postave post na svom instagram profilu koji je potrebno da bude otključan.

Lokacije za fotografisanje su foto-pozadine/pejzaži inspirisani Grčkom ili plovidbom koji će se nalaziti na šest lokacija u prodajnim objektima VEROPOULOS d.o.o. Beograd :

Super Vero 1 – Bulevar Milutina Milankovića 86a, Novi Beograd

Super Vero 2 – Mis Irbijeve bb, Konjarnik

Super Vero 3 – Zira Nikodima Milaša 2, TC Zira

Super Vero 4- Ace Joksimovića 2b, Žarkovo

Super Vero 5- Vojvode Stepe 253, Voždovac

Super Vero 6 – Braće Jerković 114

 

Nakon toga potrebno je da postave post na svom Instagram profilu i u opisu posta da opišu kako bi izgledala njihova idealna plovidba brodom.

  1. Da kupe grčke proizvode iz prodajnog asortimana VEROPOULOS d.o.o. Beograd u iznosu od minimum 1.000 dinara na jednom računu koji su kao takvi označeni u lifletu „Plovimo zajedno već 20 godina“ u toku juna meseca 2022. godine i sačuvaju račune kao dokaz o ostvarenom uslovu za učešće u nagradnom konkursu.

Svaki učesnik/ca može da učestvuje koliko god puta želi, ali ispunjava mogućnost da osvoji samo jednu nagradu, ukoliko žiri prepozna njegovo/njeno delo  kao adekvatno na osnovu parametara koji se pre svega odnose na kreativnost.

Trajanje konkursa je u periodu od 1.6. 2022. godine do 30.6.2022. godine.

Proglašenje pobednika konkursa je u periodu od 1.7.2022. godine do 15.7.2022. godine.

Stručni žiri na osnovu kriterijuma kreativnosti i ispunjenih uslova bira pobednike koji će osvojiti nagradu, a čije su fotografije i post na Instagram profilu, koji su postavljeni u skladu sa ovim Pravilima, po oceni stručnog žirija najbolji.

Dodeljuju se ukupno tri nagrade. Jedna nagrada je vaučer u vrednosti do 3000 evra za letovanje  u Grčkoj za dve osobe u periodu od 22.8.2022. do kraja sezone u septembru 2022. godine dokle postoje čarter letovi, u hotelu sa pet zvezdica, u aranžmanu turističke agencije Mediteraneo (Bulevar Mihajla Pupina 10v / lokal 9, Novi Beograd )

  • Vrednost jednog vaučera je do 3000 evra
  • Ukoliko dobitnik izabere putovanje koje premašuje vrednost osvojenog vaučera, ima mogućnost doplate razlike. Ukoliko izabere putovanje koje je jeftinije u odnosu na vrednost osvojenog vaučera, razlika u ceni neće biti isplaćena dobitniku.

Navedeni vaučer po rezervaciji obuhvata: avio prevoz do izabranog ostrva, transfere na ostrvu, smeštaj u izabranom apartmanu/hotelu prema usluzi kako je za taj objekat navedena, uslugu predstavnika agencije. Konačni izbor destinacije (ostrva, hotela I tipa usluge) se bira do 22.07.2022, u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta u agenciji Mediteraneo u navedenom periodu za realizaciju putovanja.

Pobednici će biti izabrani na osnovu kreativnosti po oceni stručnog žirija.

Nakon završetka konkursa i provere ispunjenja uslova pobednici će biti proglašeni najkasnije do 15.7.2022. na Instagram stranici Super Vero  (https://www.instagram.com/superveroserbia/) na zvaničnom sajtu (https://www.supervero.rs/)

Nagrade nisu prenosive, niti je moguće da budu date drugoj osobi u zamenu za novac.

Validacija pobednika:

Nakon završetka konkursa, Ogranizator će raditi na validaciji pobednika i dobitnika nagrada.

Nakon objave pobednika, pobednici treba da se jave putem direktne (privatne) poruke na Instagram stranici Super Vero Srbija (https://www.instagram.com/superveroserbia/), najkasnije sedam (7) dana od dana objave sa podacima: puno ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona. Za realizaciju putovanja će biti potrebno dostaviti podatke turističkoj agenciji, koji su neophodni za organizaciju putovanja.

Ovi podaci će biti korišćeni od strane Organizatora samo u svrhu validacije pobednika i dogovora oko preuzimanja nagrada. Ovi podaci će biti obrisani najkasnije 30 dana nakon dodele nagrada.

Ako se nakon validacije dobitnika od strane Organizatora u roku od sedam dana od validacije utvrdi da je učesnik narušio pravila i/ili učestvovao sa lažnih Instagram profila, ako je zaposleni ili na drugi način radno angažovano lice kod Organizatora ili je uključen na bilo koji način u organizaciju ili sprovođenje konkursa, Organizator zadržava pravo da dobitniku oduzme pravo na nagradu.

4.DODELA NAGRADA

Dodela nagrada će biti sprovedena od strane VEROPOULOS d.o.o. Beograd, slanjem uputstva za preuzimanje nagrade na e-mail adresu najkasnije 7 dana od dana proglašenja pobednika.

Ako identitet osobe koja preuzima nagradu ne odgovara osobi koja je proglašena kao dobitnik, toj osobi neće biti dodeljena nagrada.

5.ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učešćem u konkursu, svi učesnici su upoznati da Organizator prikuplja  lične po podatke učesnika kao što su adresa Instagram profila, ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona, i to samo u svrhu učešća na ovom konkursu, sprovođenju istog, kontaktiranja učesnika u vezi sa konkursom i dodele nagrada pobednicima konkursa i  neće ih koristi za bilo koju drugu svrhu. VEROPOULOS d.o.o. Beograd , kao Organizator će od pobednika na konkursu tražiti podatke putem privatne poruke na  Instagramu: ime i prezime, kontakt telefon, e- mail adresu, samo u svrhu validacije dobitnika i dogovora oko preuzimanje nagrade. Ovi podaci biće obrisani najkasnije 30 dana od dana preuzimanja nagrade.

U svim fazama konkursnog postupka organizator je dužan da se u svemu pridržava Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6.POREZI

VEROPOULOS d.o.o. Beograd preuzima odgovornost da plati porez za nagrade na konkursu, a prema važećem Zakonu. Porez će biti uplaćen u budžet Republike Srbije u zakonskom roku. Nagrade neće biti zamenjene za novac, usluge niti robu.

7.ODRICANJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA

Organizator ne snosi posledice za sadržaj koji učesnici postavljaju prilikom učestvovanja na konkursu (neprikladne fotografije, fotografije koje su oštećene ili lošeg kvaliteta, ukradene fotografije ili fotografije na koje učesnici nemaju pravo, itd.) Takođe, organizator ne snosi odgovornost za: prekid podataka prouzrokovan lošom internet, satelitskom ili telefonskom konekcijom ili prekidanjem iste, prekid prenosa podataka prouzrokovan satelitskom transmisijom, kvar kompjuterskih softvera ili ubacivanje virusa, poremećaj računara ili neprecizan prenos podataka, ili bilo kakve takve i slične poteškoće u prekidu i slanju informacija ili bilo kojoj drugoj vrsti greške, bilo ljudskoj, tehničkoj, mehaničkoj, električnoj ili mrežnoj.

Organizator ne snosi odgovornost za (a) nepotpune ili netačne informacije bez obzira na to da li su ih prouzrokovali učesnici, bežični uređaji, oprema ili softver koji su korišćeni u toku aktivnosti, zbog tehničkih ili ljudskih grešaka koje mogu nastati učestvovanjem, (b) krađu, uništavanje, neovlašćeni pristup ili modifikaciju prijave, (c) tehničke probleme ili kvarove telefonskih linija i kompjuterskih online Sistema, servera ili provajdera, opreme, softvera, virusa i sličnih grešaka, (d) neuspeh u slanju prijave organizatoru iz bilo kog razloga, (e) oštećenja Sistema ili opreme samih učesnika i drugih lica koji su rezultat učešća u konkursu.

VEROPOULOS d.o.o. Beograd preuzima odgovornost da plati porez za nagrade na konkursu, a prema važećem Zakonu. Sve druge obaveze fiskalne prirode ili bilo koje druge prirode, u vezi sa nagradama, nakon njihovog preuzimanja nagrade u posed, isključivo su u obavezi dobitnika.

8.VIŠA SILA

Pod višom silom se podrazumevaju okolnosti kao što su: zemljotresi, prirodne katastrofe, poplave, rat i slične okolnosti koje su proglašene i usvojene od strane civilnih vlasti. Aktivnosti takmičenja biće prekinuta u slučaju više sile odlukom organizatora, pri čemu će učesnici biti bez odlaganja obavešteni. Reklamacije nakon datog roka neće biti uvažene.

U slučaju bilo kakvih sporova koji mogu nastati između Organizatora i učesnika ovog konkursa, isti će se rešavati sporazumno ili, ako to nije moguće, sporove će rešavati stvarno i mesno nadležni sud u Beogradu.

9.OSTALE ODREDBE

Organizator zadržava svako pravo da interveniše na bilo koji način u bilo koje vreme u obavljanju promocija i nakon ovih promena da napravi izmene u Pravilima koje će biti objavljene na zvaničnoj Instagram stranici:

– Super Vero Srbija https://www.instagram.com/superveroserbia/

Bilo kakva žalba u vezi sa takmičenjem treba da budu poslate Organizatoru u vidu privatne poruke na Instagram stranici: Super Vero Srbija, za vreme trajanja takmičenja.

Žalbe pristigle posle ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju bilo kakvih sporova koji mogu nastati između Organizatora i učesnika ovog takmičenja biće rešeni mirnim putem ili, ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati stvarno i mesno nadležni sudu Beogradu.

 

 

Scroll to Top