Maja Kosić Vučković – Direktor marketinga

maja.kosic.vuckovic@veropoulos.rs

 

Ana Nedeljković – Marketing Asistent

ana.nedeljkovic@veropoulos.rs

 

Goran Radojičić – operater pripreme za štampu i in store koordinator

goran.radojicic@veropoulos.rs

 

Miloš Obradović – grafički dizajner

milos.obradovic@veropoulos.rs

 

Dragan Jakšić – grafički dizajner

dragan.jaksic@veropoulos.rs