Jelena Paunović

Stručni saradnik za poslove iz sistema bezbednosti HACCP

Vodeći proveravač

HACCP

+381 65 232 56 11, jelena.paunovic@veropoulos.rs